Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

Tăng cường bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã Định Hải

Ngày 30/09/2022 16:44:22

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng ủy, UBND xã Định Hải, huyện Yên Định luôn quan tâm, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường.

             

Kính thưa toàn thể nhân dân trên địa bàn xã!

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng ủy, UBND xã Định Hải, huyện Yên Định luôn quan tâm, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường. Qua đó, Định Hải đã thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường nông thôn.

Trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, cũng như nhiều địa phương khác, xã Định Hải còn nhiều khó khăn khi hệ thống hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao… Nhưng với sự đồng tâm, hiệp lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay xã Định Hải đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ; toàn xã chỉ còn 1.12% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người/năm… đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Cùng với các tiêu chí khác trong xây dựng NTM, so với yêu cầu thì hiện xã Định Hải đã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17). khi xã đạt chuẩn NTM, cơ sở hạ tầng, vật chất thay đổi rất nhiều; giao thông đi lại thuận tiện hơn, đời sống văn hóa của người dân được nâng lên, con em được đi học, chăm sóc chu đáo hơn so với trước; đặc biệt là môi trường khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện; nông dân tích cực cùng với Nhà nước đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Đối với tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM thì mục tiêu chính là bảo vệ, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường khu vực nông thôn, do đó, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Trong quá trình tổ chức xây dựng NTM, đặc biệt là việc triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đăng ký và cam kết đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; phát động phong trào thi đua về thực hiện tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về an toàn và vệ sinh thực phẩm bằng nhiều hình thức như phát thanh, tờ bướm, tuyên truyền miệng... Kết quả trên địa bàn xã hiện nay không có hộ dân sử dụng nước sông, kênh, rạch hay ao, hồ trong việc tắm - rửa, giặt giũ hay trong ăn - uống; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã đều thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải (nước thải, khí thải chất thải rắn) và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Song song đó, hàng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn phù hợp với đặc điểm kinh tế, sinh thái, văn hóa của địa phương; triển khai và phối hợp với các ngành có liên quan trồng cây xanh dọc theo các tuyến lộ, các điểm trường, khu trung tâm xã và nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn. Hàng năm, xã đều có xây dựng phương án thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn…

Qua công tác tuyên truyền, vận động, hiện hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đều cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường và quy định của địa phương về quản lý chất thải rắn, nước thải. Tại các khu dân cư, trường học, y tế trên địa bàn đều có hệ thống thoát nước mưa, nước thải bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước của khu vực, không có hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 89,93% . Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100% …

Hiện xã Định Hải tiếp tục duy trì và nâng chất thực hiện các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023. Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, xã sẽ tập trung khai thác và huy động các nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp, lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với chương trình mục tiêu khác và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển một cách toàn diện; đồng thời, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và tăng cường công tác bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, trong đó tập trung phát triển các mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn… nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn.

              Ban văn hóa thông tin xã Định Hải

 

(Đài truyền thanh xã tuyên truyền (sáng, chiều) từ ngày 27/9/2022 đến 02/10/2022)

 

Tăng cường bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã Định Hải

Đăng lúc: 30/09/2022 16:44:22 (GMT+7)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng ủy, UBND xã Định Hải, huyện Yên Định luôn quan tâm, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường.

             

Kính thưa toàn thể nhân dân trên địa bàn xã!

- Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng ủy, UBND xã Định Hải, huyện Yên Định luôn quan tâm, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ, cải thiện môi trường. Qua đó, Định Hải đã thay đổi tư tưởng, thói quen, tập quán của nhân dân, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường nông thôn.

Trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, cũng như nhiều địa phương khác, xã Định Hải còn nhiều khó khăn khi hệ thống hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao… Nhưng với sự đồng tâm, hiệp lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay xã Định Hải đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; hệ thống kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ; toàn xã chỉ còn 1.12% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/người/năm… đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Cùng với các tiêu chí khác trong xây dựng NTM, so với yêu cầu thì hiện xã Định Hải đã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17). khi xã đạt chuẩn NTM, cơ sở hạ tầng, vật chất thay đổi rất nhiều; giao thông đi lại thuận tiện hơn, đời sống văn hóa của người dân được nâng lên, con em được đi học, chăm sóc chu đáo hơn so với trước; đặc biệt là môi trường khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện; nông dân tích cực cùng với Nhà nước đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Đối với tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM thì mục tiêu chính là bảo vệ, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường khu vực nông thôn, do đó, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Trong quá trình tổ chức xây dựng NTM, đặc biệt là việc triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đăng ký và cam kết đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; phát động phong trào thi đua về thực hiện tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về an toàn và vệ sinh thực phẩm bằng nhiều hình thức như phát thanh, tờ bướm, tuyên truyền miệng... Kết quả trên địa bàn xã hiện nay không có hộ dân sử dụng nước sông, kênh, rạch hay ao, hồ trong việc tắm - rửa, giặt giũ hay trong ăn - uống; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã đều thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải (nước thải, khí thải chất thải rắn) và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Song song đó, hàng năm, UBND xã đều xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn phù hợp với đặc điểm kinh tế, sinh thái, văn hóa của địa phương; triển khai và phối hợp với các ngành có liên quan trồng cây xanh dọc theo các tuyến lộ, các điểm trường, khu trung tâm xã và nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn. Hàng năm, xã đều có xây dựng phương án thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn…

Qua công tác tuyên truyền, vận động, hiện hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đều cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường và quy định của địa phương về quản lý chất thải rắn, nước thải. Tại các khu dân cư, trường học, y tế trên địa bàn đều có hệ thống thoát nước mưa, nước thải bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước của khu vực, không có hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 89,93% . Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100% …

Hiện xã Định Hải tiếp tục duy trì và nâng chất thực hiện các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023. Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, xã sẽ tập trung khai thác và huy động các nguồn lực, huy động sức mạnh tổng hợp, lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với chương trình mục tiêu khác và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển một cách toàn diện; đồng thời, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và tăng cường công tác bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, trong đó tập trung phát triển các mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn… nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn.

              Ban văn hóa thông tin xã Định Hải

 

(Đài truyền thanh xã tuyên truyền (sáng, chiều) từ ngày 27/9/2022 đến 02/10/2022)

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC