Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

Đăng ký NVQS năm 2024

Ngày 07/04/2024 07:30:00

Hội đồng NVQS xã tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho công dân độ tuổi 17 năm 2024

HỘI ĐỒNG NVQS XÃ ĐỊNH HẢI

Tổ chức đăng ký NVQs lần đầu cho công dân độ tuổi 17 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-BCH ngày 14/3/2024 của Bạn CHQS huyện Yên Định về việc Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2024, sáng ngày 07/4/2024 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Định Hải tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho 38 công dân nam sinh từ 01/01 đến 31/12/2007.

z5438813310863_1c978282cc12cfb1c32e574b6c06a607.jpg
Các thanh niên được triệu tập đăng ký NVQS lần đầu

Tại buổi đăng ký, các công dân được nghe quán triệt Nghị định số 13/2016/NĐ - CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ  về việc Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ quân sự; được phổ biến thứ tự nội dung, phương pháp đăng ký và hướng dẫn ghi phiếu tự kê khai. Kết thúc buổi đăng ký 38 công dân được đăng ký vào sổ đăng ký công dân SSNN và được cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Nghĩa vụ quân sự.

z5438813241657_89fe061323e6f163ee63eb7cbafde5ad.jpg
Đồng chí Chỉ huy trưởng ban CHQS xã quán triêt 1 số nội dung

Trước đó, để việc đăng ký NVQS lần đầu cho công dân tuổi 17 năm 2024 đạt kết quả tốt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Định Hải đã rà duyệt danh sách, họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Phát lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đến tay công dân trước 10 ngày. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 09/10/2023 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 06/06/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu.

Việc tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho công dân tuổi 17 năm 2024 được xã Định Hải thực hiện bảo đảm chặt chẽ “công khai, dân chủ, công bằng, đúng Luật” đủ nội dung, đúng thủ tục các bước theo quy trình và thời gian quy định.

 

Đăng ký NVQS năm 2024

Đăng lúc: 07/04/2024 07:30:00 (GMT+7)

Hội đồng NVQS xã tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho công dân độ tuổi 17 năm 2024

HỘI ĐỒNG NVQS XÃ ĐỊNH HẢI

Tổ chức đăng ký NVQs lần đầu cho công dân độ tuổi 17 năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-BCH ngày 14/3/2024 của Bạn CHQS huyện Yên Định về việc Đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2024, sáng ngày 07/4/2024 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Định Hải tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho 38 công dân nam sinh từ 01/01 đến 31/12/2007.

z5438813310863_1c978282cc12cfb1c32e574b6c06a607.jpg
Các thanh niên được triệu tập đăng ký NVQS lần đầu

Tại buổi đăng ký, các công dân được nghe quán triệt Nghị định số 13/2016/NĐ - CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ  về việc Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ quân sự; được phổ biến thứ tự nội dung, phương pháp đăng ký và hướng dẫn ghi phiếu tự kê khai. Kết thúc buổi đăng ký 38 công dân được đăng ký vào sổ đăng ký công dân SSNN và được cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Nghĩa vụ quân sự.

z5438813241657_89fe061323e6f163ee63eb7cbafde5ad.jpg
Đồng chí Chỉ huy trưởng ban CHQS xã quán triêt 1 số nội dung

Trước đó, để việc đăng ký NVQS lần đầu cho công dân tuổi 17 năm 2024 đạt kết quả tốt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Định Hải đã rà duyệt danh sách, họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Phát lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đến tay công dân trước 10 ngày. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 09/10/2023 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 06/06/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu.

Việc tổ chức đăng ký NVQS lần đầu cho công dân tuổi 17 năm 2024 được xã Định Hải thực hiện bảo đảm chặt chẽ “công khai, dân chủ, công bằng, đúng Luật” đủ nội dung, đúng thủ tục các bước theo quy trình và thời gian quy định.

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC