Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

HĐND xã Định Hải Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ chín

Ngày 02/01/2024 15:53:05

HĐND xã Định Hải Tổ chức kỳ họp thứ chín, khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 29/12/2023, tại Hội Trường Công sở xã, HĐND xã Định Hải tổ chức kỳ họp thứ chín khoá XVI (kỳ họp cuối năm) nhiệm kỳ 2021-2026.

 Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Trung Thịnh, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể xã, trưởng trạm y tế xã, hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã, các đồng chí cán bộ công chức, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn. Thay mặt TT HĐND, ông Hoàng Trung Thịnh – Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.
z5032520105751_0a0fce5db25b2c25cda124e3a1fd8695.jpg

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo về tình hình thực hiện thu ngân sách địa phương năm 2023 và phương hướng năm 2024; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam  xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9;  Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VII; Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của ban kinh tế, ban pháp chế HĐND xã về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2024, các tờ trình về đầu tư công…

Sau khi nghe các báo cáo, các tờ trình thông qua tại kỳ họp, các đại biểu về dự kỳ họp đã tham gia thảo luận , thống nhất cao với các nội dung trong báo cáo. Đồng thời, đóng góp thêm một số ý kiến, trong đó tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế để UBND xã tập trung chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong năm 2024.

Về dự với kỳ họp HĐND, Đồng chí Ngô Xuân Lịch – Phó Bí thư Đảng ủy, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của xã đã đạt được; Đồng chí đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm; Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời HĐND xã cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

z5031939834257_1d72c8152fbddba81b824337dba636d0.jpg
Các đại biểu về tham dự kỳ họp

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết gồm: Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; Nghị quyết của HĐND xã về phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã, chi ngân sách địa phương năm 2024; Các Nghị quyết về đầu tư công năm 2024…

Để thực hiện thành công Nghị quyết của HĐND xã trong năm 2024, mỗi cấp ủy Đảng, các ban, ngành đoàn thể từ xã đến thôn cần tăng cường công tác tuyên truyền các Nghị quyết đến cử tri và nhân dân trong toàn xã biết và thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.
                                           Người thực hiện: Đoàn Thị Xuân - CC VH-XH

 

HĐND xã Định Hải Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ chín

Đăng lúc: 02/01/2024 15:53:05 (GMT+7)

HĐND xã Định Hải Tổ chức kỳ họp thứ chín, khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 29/12/2023, tại Hội Trường Công sở xã, HĐND xã Định Hải tổ chức kỳ họp thứ chín khoá XVI (kỳ họp cuối năm) nhiệm kỳ 2021-2026.

 Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Trung Thịnh, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể xã, trưởng trạm y tế xã, hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã, các đồng chí cán bộ công chức, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn. Thay mặt TT HĐND, ông Hoàng Trung Thịnh – Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp.
z5032520105751_0a0fce5db25b2c25cda124e3a1fd8695.jpg

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo về tình hình thực hiện thu ngân sách địa phương năm 2023 và phương hướng năm 2024; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam  xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9;  Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ VII; Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của ban kinh tế, ban pháp chế HĐND xã về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2024, các tờ trình về đầu tư công…

Sau khi nghe các báo cáo, các tờ trình thông qua tại kỳ họp, các đại biểu về dự kỳ họp đã tham gia thảo luận , thống nhất cao với các nội dung trong báo cáo. Đồng thời, đóng góp thêm một số ý kiến, trong đó tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế để UBND xã tập trung chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong năm 2024.

Về dự với kỳ họp HĐND, Đồng chí Ngô Xuân Lịch – Phó Bí thư Đảng ủy, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của xã đã đạt được; Đồng chí đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm; Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời HĐND xã cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

z5031939834257_1d72c8152fbddba81b824337dba636d0.jpg
Các đại biểu về tham dự kỳ họp

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết gồm: Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024; Nghị quyết của HĐND xã về phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã, chi ngân sách địa phương năm 2024; Các Nghị quyết về đầu tư công năm 2024…

Để thực hiện thành công Nghị quyết của HĐND xã trong năm 2024, mỗi cấp ủy Đảng, các ban, ngành đoàn thể từ xã đến thôn cần tăng cường công tác tuyên truyền các Nghị quyết đến cử tri và nhân dân trong toàn xã biết và thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.
                                           Người thực hiện: Đoàn Thị Xuân - CC VH-XH

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC