Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ ĐỊNH HẢI LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2024-2029

Ngày 15/03/2024 10:00:00

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ ĐỊNH HẢI LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2024-2029

Trong hai ngày (từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 năm 2024), tại hội trường lớn xã Định Hải đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hải lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 -2029.
z5271832776040_ce57e41ac7cc8c781cbebd751471e845.jpg

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Thanh Hưng: Phó chủ tịch MTTQ Huyện; đồng chí Hoàng Trung Thịnh: Bí thư Đảng ủy xã Định Hải-Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Ngô Xuân Lịch: Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ,; đồng chí Lê Công Luyện: Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó các ban ngành, đoàn thể trong xã và 85 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.

Ảnh ảnh chúc mừng đại hội.jpg

Đoàn đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã đến chúc mừng Đại hội

Đồng chí  Đỗ Thị Huệ -  Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Định Hải
thông qua báo cáo của Uỷ ban và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam
xã Định Hải, nhiệm kỳ 2019-2024.

huệ.jpg

Sau khi nghe báo cáo của UBMTTQ Việt Nam xã Định Hải nhiệm kỳ 2019 - 2024 trình tại Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; báo cáo của Uỷ ban và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Định Hải, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các đại biểu đã tập trung thảo luận, khẳng định thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hải; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã thống nhất cao với 8 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình hành động và các giải pháp tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hải, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

z5237755412867_0cb0f7e96a7efb6038d15b6d13e5a566.jpg

Đồng chí Lưu Thanh Hưng: Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Định phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Lưu Thanh Hưng đã ghi nhận và khẳng định những thành tích, kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Hải và các Tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ 2019-2024. Để khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ; nhất là vai trò: đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền; đồng thời khắc phục được những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, đồng chí đã định hướng một số nội dung cơ bản nhằm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:

 1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới.

2. Phát động và triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM Kiểu mẫu” góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.

3. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo Quyết định 127 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, quy định số 124 về giám sát việc tu dưỡng đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, Chính quyền để thường xuyên đối thoại với nhân dân theo Quyết định số 2543/QĐ-TU của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa.

4. Phát huy tốt vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên của MTTQ xã, thông qua một số nội dung như: phát triển các mô hình tự quản, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phối hợp tham gia giám sát các cơ sở sản xuất và kinh doanh phải đảm bảo môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo sức lan tỏa rộng lớn; duy trì và nâng cao các tiêu chí xã kiểu mẫugóp phần trong xây dựng xã Định Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm đạt danh hiệu xã Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

z5237764212758_5933b341c47e44af6d1bb266ebc151d6 (1).jpg

Đại hội đã hiệp thương bầu được 35 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hải nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Người thực hiện: Đoàn Thị Xuân - CC. VH-XH xã 

 

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ ĐỊNH HẢI LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2024-2029

Đăng lúc: 15/03/2024 10:00:00 (GMT+7)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ ĐỊNH HẢI LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2024-2029

Trong hai ngày (từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 3 năm 2024), tại hội trường lớn xã Định Hải đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hải lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 -2029.
z5271832776040_ce57e41ac7cc8c781cbebd751471e845.jpg

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Thanh Hưng: Phó chủ tịch MTTQ Huyện; đồng chí Hoàng Trung Thịnh: Bí thư Đảng ủy xã Định Hải-Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Ngô Xuân Lịch: Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ,; đồng chí Lê Công Luyện: Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó các ban ngành, đoàn thể trong xã và 85 đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội.

Ảnh ảnh chúc mừng đại hội.jpg

Đoàn đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã đến chúc mừng Đại hội

Đồng chí  Đỗ Thị Huệ -  Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Định Hải
thông qua báo cáo của Uỷ ban và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam
xã Định Hải, nhiệm kỳ 2019-2024.

huệ.jpg

Sau khi nghe báo cáo của UBMTTQ Việt Nam xã Định Hải nhiệm kỳ 2019 - 2024 trình tại Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; báo cáo của Uỷ ban và Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Định Hải, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các đại biểu đã tập trung thảo luận, khẳng định thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hải; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã thống nhất cao với 8 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình hành động và các giải pháp tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hải, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

z5237755412867_0cb0f7e96a7efb6038d15b6d13e5a566.jpg

Đồng chí Lưu Thanh Hưng: Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Định phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Lưu Thanh Hưng đã ghi nhận và khẳng định những thành tích, kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Hải và các Tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ 2019-2024. Để khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ; nhất là vai trò: đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền; đồng thời khắc phục được những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, đồng chí đã định hướng một số nội dung cơ bản nhằm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ 2024-2029 cụ thể như sau:

 1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về Đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới.

2. Phát động và triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM Kiểu mẫu” góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.

3. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân theo Quyết định 127 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, quy định số 124 về giám sát việc tu dưỡng đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, Chính quyền để thường xuyên đối thoại với nhân dân theo Quyết định số 2543/QĐ-TU của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa.

4. Phát huy tốt vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên của MTTQ xã, thông qua một số nội dung như: phát triển các mô hình tự quản, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phối hợp tham gia giám sát các cơ sở sản xuất và kinh doanh phải đảm bảo môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo sức lan tỏa rộng lớn; duy trì và nâng cao các tiêu chí xã kiểu mẫugóp phần trong xây dựng xã Định Hải ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm đạt danh hiệu xã Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

z5237764212758_5933b341c47e44af6d1bb266ebc151d6 (1).jpg

Đại hội đã hiệp thương bầu được 35 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Hải nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Người thực hiện: Đoàn Thị Xuân - CC. VH-XH xã 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC