Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

BÀI TUYÊN TRUYỀN Hội Cựu chiến binh xã Định Hải chung tay xây dựng nông thôn mới Nâng cao năm 2024

Ngày 02/04/2024 10:00:00

Hội Cựu chiến binh xã Định Hải chung tay xây dựng nông thôn mới Nâng cao năm 2024

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cùng với sự hưởng ứng tích cực đồng thuận của nhân dân trong đó có sự tham gia đóng góp của cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Định Hải đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi khá toàn diện bộ mặt nông thôn; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố, nâng cao; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; vai trò, vị trí chủ thể của người dân được phát huy; cơ sở hạ tầng giao thông, điện, đường, trường học, trạm y tế…. được đầu tư xây dựng và từng bước được hoàn thiện; thiết chế, công trình văn hóa, thể dục thể thao từ xã đến thôn được đầu tư; an sinh xã hội được đảm bảo; phong trào xây dựng Nông thôn mới theo phương châm, sáng - xanh - sạch - đẹp được nhân dân tích cực hưởng ứng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội tập trung tuyên truyền các nội dung công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025, với mục tiêu phấn đấu xã Định Hải về đích xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Cùng với các tổ chức chính trị, xã hội, Hội Cựu chiến binh xã đã tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai các phong trào thi đua của Hội như: phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; mô hình “3 không, 3 xây”; mô hình “Tường rào đẹp” và tham gia bảo vệ môi trường vv…

Trong thực hiện nhiệm vụ, Hội CCB xã đã làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động Cán bộ, hội viên tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, để góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Hội CCB xã đã tập trung triển khai chương trình phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ hộ còn khó khăn do CCB làm chủ hộ, đồng thời vận động, cán bộ, hội viên CCB phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, đến nay trong Hội không còn hộ nghèo. Nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội, phát huy mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp ủy Đảng giao cho tổ chức hội, hội CCB xã luôn xem việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp với các đoàn thể quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền trong nhân dân và cán bộ, hội viên không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, không bao che chứa chấp tội phạm, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường; triển khai thực hiện "Tuyến đường CCB tự quản”. Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Hội CCB xã Định Hải luôn được đánh giá là tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

                                                                                             Người thực hiện:     Đoàn Thị Xuân

BÀI TUYÊN TRUYỀN Hội Cựu chiến binh xã Định Hải chung tay xây dựng nông thôn mới Nâng cao năm 2024

Đăng lúc: 02/04/2024 10:00:00 (GMT+7)

Hội Cựu chiến binh xã Định Hải chung tay xây dựng nông thôn mới Nâng cao năm 2024

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cùng với sự hưởng ứng tích cực đồng thuận của nhân dân trong đó có sự tham gia đóng góp của cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Định Hải đã tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi khá toàn diện bộ mặt nông thôn; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm củng cố, nâng cao; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên; vai trò, vị trí chủ thể của người dân được phát huy; cơ sở hạ tầng giao thông, điện, đường, trường học, trạm y tế…. được đầu tư xây dựng và từng bước được hoàn thiện; thiết chế, công trình văn hóa, thể dục thể thao từ xã đến thôn được đầu tư; an sinh xã hội được đảm bảo; phong trào xây dựng Nông thôn mới theo phương châm, sáng - xanh - sạch - đẹp được nhân dân tích cực hưởng ứng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội tập trung tuyên truyền các nội dung công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025, với mục tiêu phấn đấu xã Định Hải về đích xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Cùng với các tổ chức chính trị, xã hội, Hội Cựu chiến binh xã đã tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc triển khai các phong trào thi đua của Hội như: phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; mô hình “3 không, 3 xây”; mô hình “Tường rào đẹp” và tham gia bảo vệ môi trường vv…

Trong thực hiện nhiệm vụ, Hội CCB xã đã làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động Cán bộ, hội viên tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, để góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Hội CCB xã đã tập trung triển khai chương trình phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ hộ còn khó khăn do CCB làm chủ hộ, đồng thời vận động, cán bộ, hội viên CCB phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, đến nay trong Hội không còn hộ nghèo. Nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội, phát huy mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp ủy Đảng giao cho tổ chức hội, hội CCB xã luôn xem việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp với các đoàn thể quản lý giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền trong nhân dân và cán bộ, hội viên không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, không bao che chứa chấp tội phạm, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường; triển khai thực hiện "Tuyến đường CCB tự quản”. Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Hội CCB xã Định Hải luôn được đánh giá là tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

                                                                                             Người thực hiện:     Đoàn Thị Xuân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC