Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

Hướng dẫn thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ em từ ngày 01/7/2024

Ngày 02/05/2024 00:00:00

Luật Căn cước mới số 26/2023/QH15 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2024. Theo quy định mới, trẻ em dưới 14 tuổi cũng có thể được làm thẻ căn cước nếu có nhu cầu.

 

1. Trẻ em có bắt buộc làm thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024 không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em 2016, thì trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Theo Điều 19 Luật Căn cước 2023, người được cấp thẻ căn cước bao gồm:

- Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu

Như vậy, theo Luật Căn cước 2023 thì trẻ em từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi bắt buộc phải làm thẻ căn cước, còn trẻ em dưới 14 tuổi được làm thẻ căn cước theo nhu cầu. 

Đây là một điểm mới so với Luật Căn cước công dân 2014. Theo quy định tại Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 thì người được cấp thẻ căn cước phải là người từ đủ 14 tuổi.

2. Hướng dẫn thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ em từ ngày 01/7/2024

Như đã đề cập ở trên, có 02 trường hợp trẻ em được làm thẻ căn cước nên tùy vào từng trường hợp, thủ tục cấp thẻ căn cước cho hai đối tượng trẻ em nêu trên sẽ khác nhau theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước 2023 như sau:

2.1. Hướng dẫn thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi

- Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. 

Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi;

- Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học (gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước);

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

2.2. Hướng dẫn thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ em từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi

Bước 1: Được người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác đối tượng được cấp thẻ. Nếu chưa có thông tin thì sẽ được cập nhật.

Bước 2: Được thu thập đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ Căn cước.

Bước 3: Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra lại thông tin, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước.

Bước 4: Nhận giấy hẹn trả kết quả thẻ Căn cước và có thể yêu cầu trả thẻ Căn cước ở địa điểm khác nếu có yêu cầu và trả phí dịch vụ chuyển phát.

Hướng dẫn thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ em từ ngày 01/7/2024

Đăng lúc: 02/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Luật Căn cước mới số 26/2023/QH15 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2024. Theo quy định mới, trẻ em dưới 14 tuổi cũng có thể được làm thẻ căn cước nếu có nhu cầu.

 

1. Trẻ em có bắt buộc làm thẻ căn cước từ ngày 01/7/2024 không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em 2016, thì trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Theo Điều 19 Luật Căn cước 2023, người được cấp thẻ căn cước bao gồm:

- Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu

Như vậy, theo Luật Căn cước 2023 thì trẻ em từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi bắt buộc phải làm thẻ căn cước, còn trẻ em dưới 14 tuổi được làm thẻ căn cước theo nhu cầu. 

Đây là một điểm mới so với Luật Căn cước công dân 2014. Theo quy định tại Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 thì người được cấp thẻ căn cước phải là người từ đủ 14 tuổi.

2. Hướng dẫn thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ em từ ngày 01/7/2024

Như đã đề cập ở trên, có 02 trường hợp trẻ em được làm thẻ căn cước nên tùy vào từng trường hợp, thủ tục cấp thẻ căn cước cho hai đối tượng trẻ em nêu trên sẽ khác nhau theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước 2023 như sau:

2.1. Hướng dẫn thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi

- Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 06 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. 

Trường hợp người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 06 tuổi;

- Người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học (gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước);

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 06 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

2.2. Hướng dẫn thủ tục làm thẻ căn cước cho trẻ em từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi

Bước 1: Được người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác đối tượng được cấp thẻ. Nếu chưa có thông tin thì sẽ được cập nhật.

Bước 2: Được thu thập đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ Căn cước.

Bước 3: Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra lại thông tin, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước.

Bước 4: Nhận giấy hẹn trả kết quả thẻ Căn cước và có thể yêu cầu trả thẻ Căn cước ở địa điểm khác nếu có yêu cầu và trả phí dịch vụ chuyển phát.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC